Tarım Makinaları - Yeni Nesil Üretim

Tarım Makinaları Nedir?

Tarım Makinaları Nedir?

Tarım makinaları tarım alanlarının işlenmesinden toplanmasına kadar geçen süreçte kullanılan makinaların tamamını içerir. El ile kullanılan aletler ve elektrikle çalışan aletlerden traktörlere, traktörlerin çektikleri veya çalıştırdıkları birçok çeşit tarım aletleri bulunmaktadır. Organik ve organik olmayan tarım da kullanılan yine birçok ekipman ve makinalar mevcuttur. Aynı zamanda tarım makinaları çiftçilerin üretim alanında uygulamalarda da kullanılmakta ve çeşitli hibrit tohumlarından, sulama, gübreleme, zirai ilaçlama gibi enerji sübvansiyonundan faydalanmaktadır.

Tarım artık çiftçilerin tarlalarındaki küçük ölçekli bir alanda değil daha büyük alanlarda çok büyük tarım makinalarıyla yapılan bir sektör haline gelmiştir.  Dünyadaki tüketim hızının artmasıyla yiyeceğe olan erişim oranı da artmıştır, bu durum tarımdaki verimlilik artışını tetiklemiştir.

Toprak ekimini yapacak olan çiftçinin daha verimli bir ekim yapabilmesi için doğru bir zamanda, etkili bir ekipmanla, doğru bir mevsimde ekim yapmak, biçmek ve toplama yapması gerekmektedir. Çiftçinin istikrarlı bir şekilde üretimini yapması belli bir programda ilerleyebilmesi ve verimliliği artırmak için doğru tarım makinalarını tercih etmesi gerekmektedir.

Tarım makinaları yapılan işlemlere göre geniş bir yelpazeye sahiptir. Toprağın ilk ve ikincil işlenmesi, gübre serpilmesi ve uygulanması, ekim ve dikim işlemi, zararlı haşere kontrolü, hasat, taşıma , depolama, işleme, erozyon kontrolü ve sulama, dirgen ya da kepçe küreğindeki hayvancılık üretimi gibi birçok karmaşık operasyonel işlem gerektiren tüm tarımsal faaliyetlerde tarım makinalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tarım Makinaları Kullanım Alanları ve Önemi

Doğru tercih edilen bir tarım makinası çiftçinin zamandan kazanmasının yanı sıra toprağın ve ürünün verimliliğinin artmasına yardımcı olur. Tarımsal işlemlerin maliyetini düşürür, en kısa zamanda en çok işin gerçekleştirilmesini sağlar. Düşük hızda çalışan tarım makinalarından alınan verim  insan gücünden daha fazladır. Bu işlemler yapılırken çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmakta ve geliştirilmeye devam edilmektedir. Toprağın sürülmesi, gübrelenmesi, tohumlanması, hasatının yapılması gibi birçok görevin yerine getirilmesi için kullanılan tarım makinaları vardır.

Tarım makinaları sağladığı bu kolaylıklardan dolayı üretimi, verimliliği her bir şekilde artıracak, beden gücünün azalmasını sağlayarak ülkenin ekonomisinin katkıda bulunmaktadır.

Tarım Makinaları Çeşitleri

Traktör

Traktör tarım makinaları içerisinde olmazsa olmaz makinaların başında gelmektedir. Ticari ve çiftçilerin bireysel anlamda iş yapmak için traktörden yararlanmaktadır. Büyük tekerleklere sahip olan traktörler üretim için gerekli malzemelerin bağlanmasıyla birçok çeşit işlemi toprağa ya da ürüne uygulayabiliriz. Traktörler kendiliğinden harekete edemeyen ve kendine güç sağlayamayan tarım makinalarının çekilmesinde, transferinde kullanılmaktadır.

Tırmıklar

Tırmık, toprağın yüzeyini işlemek için kullanılan bir tarım makinasıdır. Daha derin ekim işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tırmıklar genellikle sürme işlemleri için tarlalarda uygulamak için kullanılır. Ekim ve dikim işlemlerine daha uygun bir toprak yapısı sağlamak için daha ince bir bitiriş sağlamaktadır. Ürettiğimiz tırmık modellerini görmek için buraya tıklayınız.

Gübre Serpme Makinası

Gübre serpme makinaları, toprağın her bir noktasına eşit miktarda gübrelerin serpilmesi için kullanılan tarım makinasıdır. Traktöre bağlanarak ya da kendiliğinden el ile çekilerek kullanılabilmektedir. Gübrenin tarla ya da arazinin her bir yerine serpilmesini kolaylaştıran ve zaman kazandıran bir tarım makinası özelliğini taşımaktadır. Ürettiğimiz gübre serpme makina modellerini görmek için buraya tıklayınız.

Biçerdöver

Hasat makinası, çoğu tahıl ürünlerini bitkiye zarar vermeden her bir öğesini hasat etmek için tasarlanan çok yönlü bir tarım makinasıdır. Hasat etmesi, harmanlaması ve istenilen yere savurmasından dolayı bu isim verilmiştir.

Pulluk

Pulluk, tohumun ekilmesinde ve toprağın ekime hazır hale getirilmesinde kullanılan bir tarım makinasıdır. Toprağa sürme işlemi yapmanın amacı toprağın üstünün altına çevrilmesi ve yüzeye taze mineral, mahsullerin kalıntılarını getirerek onların da parçalanıp toprağa kazandırılması sağlanır.

Genel olarak bakıldığında geçmiş zamanlarda hayvan gücüyle yapılan tarım işlemleri artık günümüzde traktör ve onlara eklenen tarım makinaları sayesinde daha kolay, daha hızlı ve daha verimli ürünleri hasat edilmesiyle sonuçlanan bir sektör haline gelmiştir. Tarım makinaları, traktör ve ekipmanlarla birlikte çalışan işçi sayısından, masraftan, zamandan tasarruf sağlanmak için kullanılmaktadır.