Tarım Makinaları - Yeni Nesil Üretim

Gübre Serpme Makinası

Sıkça Sorulan Sorular

Gübre serpme makinası, gübrenin toprağın tüm yüzeyine eşit olarak serpilmesine olanak sağlayan makinadır.

Gübre serpme makinasının en önemli özelliği toprağa en uygun şekilde ve eşit şekilde dağıtmasıdır. Bu sayede kimi yeri az gübreli, kimi yeri ise çok gübreli olan dengesiz bir arazinin önüne geçilmiş olunmaktadır. Ayrıca serpilecek gübre miktarı önceden belli olduğu için gübrenin yetişmemezliği gibi durumlar da ortadan kalkmaktadır.

Üçbaşak tarım gübre serpme makinasını seçmeniz için birçok sebep bulunmaktadır. Bunların en önde çıkanları ise vermiş olduğumuz hizmet kalitesi, ürün kalitesi ve model çeşitliliğidir.

Gübre Serpme Makinası Nedir?

Gübre serpme makinası, çimlere, tarlalara, toprağa belirlenen aynı oranlarda havalandırılmış bir şekilde gübreleri katman olarak uygulamak için kullanılan tarım makinasıdır. Gübre serpme makinasını, kullanıcının isteğine göre traktör gibi araçların bir ataşmanı olarak kullanılabileceği gibi tek başına da kullanılabilmektedir. Belirli zaman aralıklarında süreklilik arz edecek şekilde gübreleme yapılmayıp birkaç kez yapıldığı durumlarda gübre serpme makinası kiralanabilmektedir. Üretimi yapılan tarımsal ürünlerin birçok mineral ve elemente ihtiyacı vardır, bunlardan azot ve fosfat önem arz etmektedir. Bunu sağlamak için verimli bir toprak ile su yeterli gibi gözükse de gübre eklenmesi gerekmektedir. Gübrenin ekim yapılacak alanın her yerine ulaşabilmesi ve israfın önüne geçilerek eşit miktarda dağılımı sağlanması açısından gübre serpme makinasının kullanımı hem toprağın verimini artırır hem de çiftçinin zamanına ve kesesine katkıda bulunmaktadır.